Příhradové vazníky

Příhradové vazníky jsou vhodné nejen pro rodinné a bytové domy, garáže a chaty, ale i pro stavby, u kterých je potřeba překlenout větší rozpon nosných konstrukcí bez vnitřních podpor. Příhradové vazníky tak často najdou uplatnění při stavbě sportovních, skladových a výrobních hal, zemědělských budov a staveb občanského vybavení, jako jsou školy, nemocnice aj.

Velkou výhodou střešních příhradových vazníků je velká variabilita tvaru. Lze je tak snadno použít pro stavbu sedlové, valbové, pultové, obloukové i mansardové střechy, výjimkou však nejsou ani atypické tvary střech.

Celý proces výroby příhradového vazníku se odehrává ve výrobní hale za pomocí přesné strojové výroby. Díky takto prefabrikovaných vazníkům lze dosáhnout efektivní a rychlé montáže krovu na stavbě v jakémkoli ročním období.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výhody příhradových vazníků

 • Možnost celoroční výroby a výstavby díky prefabrikaci
 • Nízká hmotnost konstrukce
 • Široká uplatnitelnost – rodinné a bytové domy, průmyslové stavby, občanské vybavení,…)
 • Téměř neomezená variabilita. Zvládneme téměř jakýkoli tvar konstrukce na všelijaké půdorysy.
 • Možnost vyšších rozponů konstrukce.
 • Úspora dřevěného materiálu ve srovnání s tradičním krovem až o 30 %.
 • Přesná výroba na výrobní lince.
 • Rychlá montáž konstrukce na stavbě díky prefabrikovaným dílcům.
 • Volnější požadavky na dispoziční řešení stavby.
 • Moderní způsob zastřešení využívající přírodní, obnovitelný a zdravotně nezávadný konstrukcí materiál.
 • Statickým posudkem podložené, stabilní, bezpečné a certifikované konstrukce.
 • Přesná strojová výroba.

Z čeho jsou střešní vazníky vyrobeny?

Pro výrobu střešních vazníků používáme certifikované smrkové řezivo tl. 50 mm, které ošetřujeme impregnací pro dřevokazným houbám a škůdcům impregnačními prostředky Lignofix, Bochemit QB či Rekon Extra. Impregnaci provádíme máčením řeziva ve velkoobjemové impregnační vaně.

Pro spojování jednotlivých prvků vazníků používáme systémové kování na tesařské konstrukce od výrobce BOVA a MITEK. Při  výrobě vazníků používáme ocelové, žárově pozinkované styčníkové desky s prolisovanými trny, spojovací desky, úhelníky, kotvící prvky, hmoždinky apod.

Výroba střešních vazníků probíhá na speciálním hydraulickém „C“ lisu s lisovací silou 600 kN.

Sbíjené střešní vazníky vs. technologie GANG-NAIL

Variabilita konstrukcí

Pomocí technologie GANG-NAIL je možné vytvořit prakticky jakoukoliv střešní konstrukci od různých typů příhradových vazníku přes hambálkové krovy, rámy až po obloukové konstrukce. 

Úspora materiálu

Styčníkové desky neovlivňují dimenze dřevěných přířezů, proto u těchto konstrukcí dochází k úspoře cca 30 % dřevní hmoty oproti konstrukcím spojovaných klasickými spojovacími prostředky.

Prefabrikovaná výroba

Výroba příhradových konstrukcí probíhá ve výrobně za použití strojního vybavení. Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a výsledné příhradové vazníky vykazují velkou přesnost provádění.

Rychlá a snadná montáž konstrukcí

Montáž střešní příhradové konstrukce probíhá na staveništi rychle s minimálními nároky na kvalifikovanou práci. Při montáži střešních vazníků není třeba těžká mechanizace

Efektivní návrh pomocí softwaru

Výpočet příhradových vazníků je prováděn pomocí sofistikovaného softwaru, který kromě samotného návrhu příhradové konstrukce provádí též výrobní dokumentaci, cenové kalkulace apod.

Obnovitelné zdroje

Dřevěné konstrukce s ocelovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběny ze dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů. Výstavba touto technologií tedy pouze minimálně zatěžuje životností prostředí.

Statická výhodnost styčníkových desek

Styčníkové desky s prolisovanými trny mají z ocelových spojovacích prostředků nejmenší prokluz, příhradová konstrukce tak vykazují nejmenší deformace. Po lepení dřeva se jedná o druhý nejtužší spoj.