Právní informace

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.krovy2012.cz je společnost Krovy 2012 complet s.r.o, IČ 28283597, se sídlem Komenského 426, 664 34 Kuřim, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Údaje uvedené na tomto serveru mohou být změněny bez předchozího upozornění a nezakládají jakékoliv další nároky.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Tato webová stránka, stejně jako informace, které obsahuje, je chráněna autorským právem. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Záruka

Provozovatel neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto Stránkách, ani na stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek www.krovy2012.cz.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek www.krovy2012.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Publikované informace jsou bez záruky a mohou se lišit oproti skutečnému stavu. Informace podléhají aktualizačním změnám, včetně změn vlastností, dostupnosti a parametrů.

Cookies

Na tomto webu jsou používány kódy, které jsou využívány k analyzování chování návštěvníků webu. Více informací v dokumentu Zásady cookies.

Externí odkazy

Na stránkách www.krovy2012.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.