Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Krovy 2012 complet s.r.o, se sídlem Komenského 426, 664 34 Kuřim, IČ: 28283597, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58508 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa realizace
 2. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu krovy2012@seznam.cz či dopisem zaslaným na adresu Olešná 66, 678 01 Blansko.
 3. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.
 4. Máte nárok dozvědět se jaké informace o Vás máme uložené, můžete je upravit, přenést, omezit nebo úplně odstranit. Pokud máte jakékoli připomínky či dotazy, neváhejte se obrátit na email krovy2012@seznam.cz.
 5. Uchovávané osobní údaje můžete kdykoli změnit.
 6. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 7. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 9. Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte provozovatele stránek na emailu krovy2012@seznam.cz